News  Stein: The Pistons plan to exercise Burks’ $10.5 million team option next season

Stein: The Pistons plan to exercise Burks’ $10.5 million team option next season